Grafika informacyjna ze zdjęciem Sali konferencyjnej

XXIX Sesja Rady Powiatu w Olkuszu

Zawiadamiamy, że w środę, 14 lipca o godzinie 15:00 odbędzie się XXIX sesja Rady Powiatu w Olkuszu.

Z uwagi na tryb zdalny sesji, jawność obrad zostanie zapewniona poprzez jej transmisję za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Zachęcamy do obserwowania transmisji internetowej z obrad.


Porządek obrad XXIX sesji Rady Powiatu w Olkuszu w dniu 14.07.2021 r. (środa) o godz. 15.00

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji.
  4. Projekt uchwały w sprawie darowizny na rzecz Gminy Wolbrom udziału wynoszącego 587/1000 części w zabudowanej nieruchomości położonej w Wolbromiu, oznaczonej jako działka nr 3862/8 o pow. 0,1618 ha.
  5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Olkuskiego udziału wynoszącego 20/100 części w nieruchomości położonej w Wolbromiu, oznaczonej jako działka nr 3852/14.
  6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu międzysesyjnego.
  7. Interpelacje i zapytania radnych.
  8. Wnioski i oświadczenia radnych.
  9. Sprawy bieżące.
  10. Zakończenie XXIX sesji.

Drukuj