Wspólne oświadczenie Wòjta Gminy Bolesław, Starosty Olkuskiego, Zarządu ZGH Bolesław i Zarządu Drogowego w Olkuszu

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Olkuskiego
Przekazujemy wspólne oświadczenie Wòjta Gminy Bolesław, Starosty Olkuskiego, Zarządu ZGH Bolesław i Zarządu Drogowego w Olkuszu:


W dniu 8.03.2023 r nastąpił odbiór sprawozdania z badań georadarem spektralnym, wykonanego na zlecenie ZGH Bolesław SA przez Spółkę Widmo Spectral Technologies sp. z o.o. w Krakowie. Powołana Spółka wykonywała prace geofizyczne w sąsiedztwie zapadliska jakie wystąpiło przy obwodnicy Bolesławia.

W sprawozdaniu stwierdzono wystąpienie anomalii w pobliżu drogi. Tu można zacytować: „Wyinterpretowano dwie strefy anomalii amplitudowych związanych z niejednorodnością podłoża”.

W ocenie autorów, ich interpretacja badań geofizycznych winna zostać skorelowana z dalszymi, rozszerzonymi badaniami.

Autorzy sprawozdania potwierdzili prawidłowe wykonanie drogi.

W tym stanie wiemy, że w pobliżu drogi występują anomalie wykryte geofizycznie. Wymaga to jednak dalszych pogłębionych badań, które pozwolą na podjęcie decyzji w sprawie drogi.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników drogi, zostaną przeprowadzone sugerowane badania. Uważamy, że wyniki tych badań będą dostępne w ciągu ok. 3 miesięcy.

 

Oświadczenie podpisali:

Bogumił Sobczyk – Starosta Olkuski

Bogusław Ochab – Prezes Zarządu ZGH Bolesław SA, Dyrektor Naczelny

Paweł Grzebinoga - Członek Zarządu ZGH Bolesław SA, Dyrektor Techniczny

Krzysztof Dudziński – Wójt Gminy Bolesław

Paweł Pacuń – Dyrektor Zarządu Drogowego w Olkuszu

 

Pobierz pełną treść dokumentu


Ponadto informujemy, że deformacja wczoraj ujawniona, to zgodnie z posiadanymi przez nas dokumentami deformacja istniejąca od dawna, która prawdopodobnie zwiększyła aktywność. Nie znajduje się ona w pasie drogowym i nie zagraża bezpieczeństwu obwodnicy.

Obwodnica Bolesławia


Drukuj