UCHWAŁY PODJĘTE NA XLII SESJI RADY POWIATU

Zachęcamy do zapoznania się z listą uchwał podjętych na XLII sesji Rady Powiatu w Olkuszu.

  1. Uchwała nr XLII/356/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2022 rok.
  2. Uchwała nr XLII/357/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XLI/348/2022 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30 listopada 2022r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2022r.
  3. Uchwała Budżetowa Powiatu Olkuskiego na 2023 rok nr XLII/358/2022.
  4. Uchwała nr XLII/359/2022 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego.
  5. Uchwała nr XLII/360/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2022 rok.
  6. Uchwała nr XLII/361/2022 w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych na realizację zadań w 2022r.

Drukuj