Radni Rady Powiatu podczas XXXIX Sesji Rady Powiatu

UCHWAŁY PODJĘTE NA XXXIX SESJI RADY POWIATU

Zachęcamy do zapoznania się z listą uchwał podjętych na XXXIX sesji Rady Powiatu w Olkuszu.

  1. Uchwała nr XXXIX/334/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2022 rok.
  2. Uchwała nr XXXIX/335/2022 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/287/2021 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 21.12.2021r. w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego.
  3. Uchwała nr XXXIX/336/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2022r.
  4. Uchwała nr XXXIX/337/2022 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia biurowego w budynku Starostwa Powiatowego w Olkuszu.
  5. Uchwała nr XXXIX/338/2022 w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, odcinka drogi położonego na terenie gminy Wolbrom, w skład której wchodzi ciąg ulic: Nowa, Mariacka (od skrzyżowania z ul. Nową do skrzyżowania z ul. Miechowską i Piłsudskiego), Miechowska (od skrzyżowania z ul. Mariacką i Piłsudskiego do Ronda 1 Pułku Ułanów Krechowieckich), stanowiącego poprzednio odcinek drogi wojewódzkiej nr 783.
  6. Uchwała nr XXXIX/339/2022 w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi powiatowej tj. ul. Krakowska (od ul. Olkuska Szosa do ul. Rynek), ul. Rynek (od ul. Krakowskiej do ul. Żwirki i Wigury), ul. Żwirki i Wigury (od ul. Rynek do ul. Nowej) w miejscowości Wolbrom.
  7. Uchwała nr XXXIX/340/2022 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu za pierwsze półrocze 2022r.
  8. Uchwała nr XXXIX/341/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XI/96/2019 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30.09.2019r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość.

Drukuj