Radni Rady Powiatu podczas XXXVI Sesji Rady Powiatu

UCHWAŁY PODJĘTE NA XXXVI SESJI RADY POWIATU

Zachęcamy do zapoznania się z listą uchwał podjętych na XXXVI sesji Rady Powiatu w Olkuszu.

 1. Uchwała nr  XXXVI/300/2022  w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2022 rok.
 2. Uchwała nr  XXXVI/301/2022  w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/287/2021 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 21.12.2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego.
 3. Uchwała nr  XXXVI/302/2022  w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2022 rok.
 4. Uchwała nr  XXXVI/303/2022  w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2022 rok.
 5. Uchwała nr  XXXVI/304/2022  w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2022-2027”.
 6. Uchwała nr  XXXVI/305/2022  w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych na realizację zadań w 2022 roku.
 7. Uchwała nr  XXXVI/306/2022  w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2027”.
 8. Uchwała nr  XXXVI/307/2022 w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Olkuskiego na lata 2022-2027”.
 9. Uchwała nr  XXXVI/308/2022  w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu za 2021r.
 10. Uchwała nr  XXXVI/309/2022  w sprawie przekazania Gminie Wolbrom ograniczonego zarządzania nad drogami powiatowymi na terenie Gminy Wolbrom.  
 11. Uchwała nr  XXXVI/310/2022  w sprawie „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Olkuskiego na lata 2020-2023 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2027” wraz z prognozą jego oddziaływania na środowisko.

Drukuj