UCHWAŁY PODJĘTE NA XXXV SESJI RADY POWIATU

Zachęcamy do zapoznania się z listą uchwał podjętych na XXXV sesji Rady Powiatu w Olkuszu.

  1. Uchwała nr XXXV/293/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2022rok.
  2. Uchwała nr XXXV/294/2022 w sprawie zmiany Uchwały na XXXIV/287/2021 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 21.12.2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego.
  3. Uchwała nr XXXV/295/2022 w sprawie ustalenia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka.
  4. Uchwała nr XXXV/296/2022 w sprawie zmniejszenia na wniosek Wójta Gminy Trzyciąż opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu dla mieszkańców miejscowości Sucha w związku z nadaniem nazw ulic położonych w miejscowości Sucha.
  5. Uchwała nr XXXV/297/2022 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Olkuski, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2022r.
  6. Uchwała nr XXXV/298/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2021 roku.
  7. Uchwała nr XXXV/299/2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Olkuszu prowadzącego Bursę Szkolną.

Drukuj