Radni podczas XXXII Sesji Rady Powiatu w Olkuszu

Uchwały podjęte na XXXII Sesji Rady Powiatu

Zachęcamy do zapoznania się z listą uchwał podjętych na XXXII sesji Rady Powiatu w Olkuszu.

  1. Uchwała nr XXXII/261/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2021 rok.
  2. Uchwała nr XXXII/262/2021 w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego.
  3. Uchwała nr XXXII/263/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2021 rok.
  4. Uchwała nr XXXII/264/2021 w sprawie odwołania delegata – przedstawiciela Powiatu Olkuskiego do reprezentowania Powiatu w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski.
  5. Uchwała nr XXXII/265/2021 w sprawie wyboru delegata – przedstawiciela Powiatu Olkuskiego do reprezentowania Powiatu w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski.
  6. Uchwała nr XXXII/266/2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości położonej w Olkuszu przy ul. J. Korczaka 7.
  7. Uchwała nr XXXII/267/2021 w sprawie kontroli Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu w zakresie obowiązków trwałego zarządu.
  8. Uchwała nr XXXII/268/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani [dane zanonimizowano] na działalność Starosty Olkuskiego.
  9. Uchwała nr XXXII/269/2021 w sprawie kontroli Zarządu Powiatu w Olkuszu w zakresie określonym przez Panią [dane zanonimizowano] w piśmie z dnia 24.08.2021r.

 Drukuj