Członkowie Rady Powiatu w czasie XXVII Sesji

Uchwały podjęte na XXVIII Sesji Rady Powiatu

Zachęcamy do zapoznania się z listą uchwał podjętych na XXVIII sesji Rady Powiatu w Olkuszu.

  1. Uchwała nr  XXVIII/239/2021 w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Olkuszu.
  2. Uchwała nr  XXVIII/240/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za rok 2020,
  3. Uchwała nr  XXVIII/241/2021 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Olkuszu z tytułu wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za rok 2020.
  4. Uchwała nr  XXVIII/242/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2021r.
  5. Uchwała nr  XXVIII/243/2021 w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Olkuski kredytu bankowego długoterminowego.
  6. Uchwała nr  XXVIII/244/2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w użyczenie.
  7. Uchwała nr  XXVIII/245/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Powiatu Olkuskiego nieruchomości położonej w Olkuszu.
  8. Uchwała nr  XXVIII/246/2021 sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Powiatu w Olkuszu za 2020 rok.
  9. Uchwała nr  XXVIII/247/2021 w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Olkuszu na 2021 rok.

 Zobacz nagranie z obrad XXVIII sesji Rady Powiatu:


Drukuj