Dzień Pracownika Socjalnego

W Dniu Pracownika Socjalnego, w imieniu Rady i Zarządu Powiatu w Olkuszu, przekazujemy Państwu serdeczne podziękowania oraz wyrazy uznania i szacunku.

Dziękujemy za codzienną pracę na rzecz najbardziej potrzebujących, pracę, która wymaga nie tylko fachowej wiedzy i dobrego przygotowania, ale także niezwykłej empatii, tak ważnej w procesie wspierania osób, które znalazły się w trudnej, a często wręcz kryzysowej sytuacji. To właśnie Wy motywujecie do odważnego zmagania się z przeciwnościami losu, dajecie szansę i nadzieję na zmianę oraz godne życie.

Życzymy Państwu dalszej wytrwałości w codziennej pracy. Oby przynosiła Wam ona nie tylko satysfakcję, ale także wdzięczność lokalnej społeczności.


Drukuj