Ikona osoby na wózku inwalidzkim

Postępowanie skargowe

Dostępność Odsłony: 1164

Poinformuj nas o braku dostępności w naszym urzędzie. Jesteś osobą ze szczególnymi potrzebami i potrzebujesz zapewnienia dostępności aby załatwić swoją sprawę lub skorzystać z usług Starostwa Powiatowego w Olkuszu? Możesz złożyć do nas wniosek lub żądanie o zapewnienie dostępności. Sprawdź jak to zrobić.

Na czym polega postępowanie skargowe w zakresie dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej?

 1. Każdy, bez wykazywania interesu ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności (architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej);

 2. Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu realnej potrzeby skorzystania z usługi podmiotu publicznego ma prawo złożyć wniosek o zapewnienie dostępności (architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej).

 3. dane kontaktowe wnioskodawcy;

 4. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;

 5. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;

 6. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Co musi zawierać wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej?

 1. dane kontaktowe wnioskodawcy;

 2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;

 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;

 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Czym jest żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej?

Każda osoba ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej stron internetowych oraz aplikacji mobilnych lub ich elementów, których podmiot publiczny jest właścicielem.

Co musi zawierać żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej?

 1. dane kontaktowe wnioskodawcy;

 2. wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo;

 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;

 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Jak właściwie złożyć wniosek i/lub informację o braku dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej lub żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej?

 1. Wypełnić odpowiedni formularz:

 2. Wysłać:

Koordynator ds. dostępności
Powiat Olkuski
ul. Mickiewicza 2,
32-300 Olkusz

W jakim terminie podmiot publiczny musi zapewnić dostępność?

Czym jest tryb odwoławczy?

Jeżeli podmiot publiczny nie zapewnił wnioskodawcy dostępności:

wnioskodawca ma prawo złożyć skargę na brak dostępności:

Skargę można złożyć w ciągu 30 dni licząc od upłynięcia terminów:


Pliki do pobrania

Informacja o braku dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej - wzór

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej - wzór

Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej - wzór

Drukuj