Logotypy Funduszy UE, Małopolski, Flagi UE i PL

Małopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna” to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce. Celem projektu jest podniesienie u uczniów objętych projektem kompetencji kluczowych w szczególności poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 


Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Olkuskim, edycja III

Nr projektu: RPMP.10.01.04-12-0042/20
Okres realizacji:
1.09.2020-31.07.2021 r.
Wartość:
446 638,73 zł (w tym: 379,642.90 zł współfinansowanie UE)

Projekt zakłada udział młodzieży w zajęciach w formule on-line prowadzonych przez wykładowców uczelni wyższych wyłonionych w ramach projektu RPO WM poddziałanie 2.1.3 pn. "Małopolska Chmura Edukacyjna". Zajęcia odbywać się będą w pracowniach wyposażonych w sprzęt umożliwiający prowadzenie telekonferencji. Ponadto uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia na koła naukowe, na których pracować będą m.in. metodą eksperymentu. Możliwy będzie również udział w zajęciach stacjonarnych na uczelni. Dzięki wykorzystaniu technologii TIK w edukacji możliwe będzie realizowanie wysokiej jakości zajęć z kompetencji kluczowych, dotarcie z nimi do większej ilości uczniów oraz stworzenie podstaw do stałej współpracy szkół ponadgimnazjalnych z uczelniami wyższymi. Obszary te zostały wybrane spośród dostępnych na podstawie przeprowadzonej w szkole diagnozy. Zajęcia będą prowadzone według scenariuszy zajęć wypracowanych w ramach projektu koordynacyjnego. W projekcie wezmą udział: ZS nr 1 w Olkuszu, ZS nr 3 w Olkuszu, I LO w Olkuszu, IV LO w Olkuszu, ZS w Wolbromiu, ZS nr 4 w Olkuszu.


Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Olkuskim, edycja II

Nr projektu: RPMP.10.01.04-12-0065/19
Okres realizacji: 1.09.2019-31.07.2020 r.
Wartość: 348.967,00 zł (w tym: 296.621,95 zł współfinansowanie UE)

Projekt zakłada udział młodzieży w zajęciach w formule on-line prowadzonych przez wykładowców uczelni wyższych wyłonionych w ramach projektu RPO WM poddziałanie 2.1.3 pn. "Małopolska Chmura Edukacyjna". Zajęcia odbywać się będą w pracowniach wyposażonych w sprzęt umożliwiający prowadzenie telekonferencji. Ponadto uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia na koła naukowe, na których pracować będą m.in. metodą eksperymentu. Możliwy będzie również udział w zajęciach stacjonarnych na uczelni. Dzięki wykorzystaniu technologii TIK w edukacji możliwe będzie realizowanie wysokiej jakości zajęć z kompetencji kluczowych, dotarcie z nimi do większej ilości uczniów oraz stworzenie podstaw do stałej współpracy szkół ponadgimnazjalnych z uczelniami wyższymi. Obszary te zostały wybrane spośród dostępnych na podstawie przeprowadzonej w szkole diagnozy. Zajęcia będą prowadzone według scenariuszy zajęć wypracowanych w ramach projektu koordynacyjnego. W projekcie wezmą udział: ZS nr 1 w Olkuszu, ZS nr 3 w Olkuszu, I LO w Olkuszu, IV LO w Olkuszu, ZS w Wolbromiu, ZS nr 4 w Olkuszu.


Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Olkuskim, edycja I

Nr projektu: RPMP.10.01.04-12-0096/18
Okres realizacji: 1.09.2018-31.07.2019 r.
Wartość: 133 919,75 zł

Projekt zakłada udział młodzieży w zajęciach w formule on-line prowadzonych przez wykładowców uczelni wyższych. Zajęcia odbywać się będą w pracowniach wyposażonych w sprzęt umożliwiający prowadzenie telekonferencji. Ponadto uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w kołach naukowych, na których pracować będą m.in. metodą eksperymentu. Możliwy będzie również udział w zajęciach stacjonarnych na uczelni. Wszystkie formy wsparcia będą wykraczały poza podstawę programową z danego przedmiotu. Do prowadzenia zajęć zostaną zakupione pomoce dydaktyczne. Dzięki wykorzystaniu technologii TIK w edukacji możliwe będzie realizowanie wysokiej jakości zajęć z kompetencji kluczowych, dotarcie z nimi do większej ilości uczniów oraz stworzenie podstaw do stałej współpracy szkół ponadgimnazjalnych z uczelniami wyższymi.


Małopolska Chmura Edukacyjna w IV Liceum Ogólnokształcącym w Olkuszu, edycja 2

Nr projektu: RPMP.10.01.04-12-0361/17-00
Okres realizacji: 1.09.2017 – 31.07.2018 r.
Wartość projektu: 46 834,37 zł

Projekt zakłada udział młodzieży w zajęciach w formule on-line prowadzonych przez wykładowców uczelni wyższych. Zajęcia odbywać się będą w pracowniach wyposażonych w sprzęt umożliwiający prowadzenie telekonferencji. Ponadto uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w kołach naukowych, na których pracować będą m.in. metodą eksperymentu. Możliwy będzie również udział w zajęciach stacjonarnych na uczelni.  Wszystkie formy wsparcia będą wykraczały poza podstawę programową z danego przedmiotu. Do prowadzenia zajęć zostaną zakupione pomoce dydaktyczne. Dzięki wykorzystaniu technologii TIK w edukacji możliwe będzie realizowanie wysokiej jakości zajęć z kompetencji kluczowych, dotarcie z nimi do większej ilości uczniów oraz stworzenie podstaw do stałej współpracy szkół ponadgimnazjalnych z uczelniami wyższymi. Projekt będzie realizowany w IV LO w Olkuszu, które jako jedno z pierwszych mogło skorzystać z tego nowoczesnego rodzaju wsparcia, biorąc udział w projekcie pilotażowym realizowanym w ramach PO KL poddziałanie 9.1.2.


Małopolska Chmura Edukacyjna - wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu

Nr projektu: RPMP.10.01.04-12-0002/16-00
Okres realizacji: 1.09.2016 – 31.07.2017 r.
Wartość projektu: 40.530,00 zł

Projekt zakłada udział młodzieży w zajęciach w formule on-line prowadzonych przez wykładowców uczelni wyższych – w obszarze fizyka przez pracowników naukowych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, natomiast w obszarze „biologia” przez pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajęcia odbywać się będą w pracowniach wyposażonych w sprzęt umożliwiający prowadzenie telekonferencji. Ponadto uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w kołach naukowych, na których pracować będą m.in. metodą eksperymentu. Możliwy będzie również udział w zajęciach stacjonarnych na uczelni. Wszystkie formy wsparcia będą wykraczały poza podstawę programową z danego przedmiotu. Do prowadzenia zajęć zostaną zakupione pomoce dydaktyczne. Dzięki wykorzystaniu technologii TIK w edukacji możliwe będzie realizowanie wysokiej jakości zajęć z kompetencji kluczowych, dotarcie z nimi do większej ilości uczniów oraz stworzenie podstaw do stałej współpracy szkół ponadgimnazjalnych z uczelniami wyższymi. Projekt będzie realizowany w IV LO w Olkuszu, które jako jedno z pierwszych mogło skorzystać z tego nowoczesnego rodzaju wsparcia, biorąc udział w projekcie pilotażowym realizowanym w ramach PO KL poddziałanie 9.1.2.


Pliki

Formularz zgłoszeniowy I LO

Formularz zgłoszeniowy IV LO

Formularz zgłoszeniowy ZS Nr 1

Formularz zgłoszeniowy ZS Nr 3

Formularz zgłoszeniowy ZS Nr 4

Formularz zgłoszeniowy ZS w Wolbromiu

Regulamin rekrutacji

Załącznik nr 2: Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 3: Zakres Danych osobowych

Załącznik nr 4: Zgoda na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku


Rekrutacja

Deklaracja

Formularz zgłoszeniowy IV LO

Formularz zgłoszeniowy I LO

Formularz zgłoszeniowy ZS Nr 1

Formularz zgłoszeniowy ZS Nr 3

Formularz zgłoszeniowy ZS Nr 4

Formularz zgłoszeniowy ZS w Wolbromiu

Oświadczenie

Regulamin rekrutacji

Zakres danych osobowych


Zamówienia

Zaproszenie do złożenia oferty: I LO

Zaproszenie do złożenia oferty: IV LO

Zaproszenie do złożenia oferty: ZS nr 1

Zaproszenie do złożenia oferty: ZS nr 3

Zaproszenie do złożenia oferty: ZS nr 4


 


Drukuj