Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Zadroże

Inwestycje PL Odsłony: 1649

Powiat Olkuski (z wyłączeniem Miasta i Gminy Wolbrom) zrealizował zadanie pn.: „Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Zadroże, jednostka ewidencyjna Trzyciąż”.

 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Zadroże, jednostka ewidencyjna Trzyciąż

Całkowita wartość zadania wynosi: 145 435,00 zł.

Zadanie współfinansowane jest z budżetu państwa w ramach dotacji celowych z zakresu administracji rządowej w dziedzinie geodezji i kartografii w kwocie : 145 435,00 .

Zakres zadnia pn. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Zadroże, jednostka ewidencyjna Trzyciąż obejmuje wykonanie prac związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów, utworzenie projektu operatu opisowo-kartograficznego, wyłożenie do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, zasilenie bazy danych EGiB wynikami prac modernizacyjnych oraz harmonizacja bazy danych EGiB z bazami danychGESUT i BDOT500

Przedmiot zadania obejmuje: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Zadroże, jednostka ewidencyjna Trzyciąż.

Tablica informacyjna projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Zadroże

Drukuj