od lewej na pierwszym planie przemawia Paulina Polak (dotychczasowy Członek Zarządu), wicestarosta Krystyna Kowalewska, radca prawny Piotr Piątek

Zmiany w Zarządzie Powiatu w Olkuszu

Na XXXI Sesji Rady Powiatu w Olkuszu dokonano zmiany w składzie Zarządu Powiatu w Olkuszu, w wyniku której Pani Paulina Polak zastąpiła Panią Krystynę Kowalewską na stanowisku Wicestarosty Powiatu Olkuskiego.

Za wyborem nowej Wicestarosty zagłosowało 19 radnych (3 głosy wstrzymujące się). Pani Krystyna Kowalewska została wybrana do składu Zarządu Powiatu, obejmując stanowisko nieetatowego członka Zarządu.

Składam podziękowania Pani Krystynie Kowalewskiej za ponad 2 lata współpracy na stanowisku Wicestarosty Powiatu Olkuskiego. Dziękuję za profesjonalne oraz merytoryczne podejście do swoich obowiązków oraz pełną szacunku i życzliwości postawę wobec współpracowników Starostwa Powiatowego w Olkuszu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. Jednocześnie gratuluję Pani Paulinie Polak objęcia stanowiska w miejsce Pani Krystyny Kowalewskiej. Jestem przekonany, że współpraca z Panią Wicestarostą Pauliną Polak zapewni ciągłość realizacji zamierzonych działań. Swoją postawą i charakterem niejednokrotnie udowodniła Ona, że wzajemny szacunek
i tolerancja jest kluczem w pracy na rzecz mieszkańców.

 

od lewej wicestarosta Krystyna Kowalewska przyjmuje kwiaty od starosty Bogumiła Sobczyka w sali konferencyjnej starostwa powiatowego w Olkuszu przy ul. Mickiewicza 2, na drugim planie Skarbnik Powiatu Marta Siuda, wiceprzewodniczący Rady Kamil Wołek
od lewej na pierwszym planie przemawia Paulina Polak (dotychczasowy Członek Zarządu), wicestarosta Krystyna Kowalewska, radca prawny Piotr Piątek
od lewej starosta Bogumił Sobczyk, nowa wicestarosta Paulina Polak
na pierwszym planie prezydium Rady Powiatu z Przewodniczącym Rady Jackiem Osuchem na czele, w tle komisja skrutacyjna: od lewej radny Michał Mrówka, rada Marta Dziura, radny Grzegorz Nocoń

 

 

 

 

 

 


Drukuj