Przedstawiciele jednostek OSP, które otrzymały dofinansowanie wraz z Wicestarostą Krystyną Kowalewską, Radnym Rady Powiatu w Olkuszu Michałem Mrówką i Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych kierującym Zespołem Zarządzania Kryzysowego Patrykiem Bzdyrą

Wręczenie promes dla OSP

Przedstawiciele ośmiu jednostek OSP z powiatu olkuskiego odebrali symboliczne promesy.

W związku z rozstrzygnięciem konkursu na udzielenie dotacji celowych dla OSP z terenu powiatu olkuskiego, Wicestarosta Krystyna Kowalewska wraz z Radnym Rady Powiatu w Olkuszu Michałem Mrówką i Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych kierującym Zespołem Zarządzania Kryzysowego wręczyła symboliczne czeki jednostkom, które uzyskały w tym roku dofinansowanie z budżetu Powiatu Olkuskiego.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy oraz przekazujemy wyrazy szacunku i uznania za nieocenioną działalność OSP i zaangażowanie w wypełnianiu obowiązków strażaka.


Drukuj