Prezes Związku Żołnierzy Rezerwy w Olkuszu płk Stanisław Bartoszcze wręcza Staroście Bogumiłowi Sobczykowi medal za wybitne zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

Starosta Olkuski odznaczony medalem za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

Medalem za wybitne zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego odznaczony został Starosta Olkuski Bogumił Sobczyk!

Na podstawie Uchwały Zarządu Koła "Ziemi Olkuskiej" ZŻWP z dnia 20.09.2021 r., Prezes Związku Żołnierzy Rezerwy w Olkuszu płk Stanisław Bartoszcze wręczył wczoraj odznaczenie Staroście Bogumiłowi Sobczykowi za nieoceniony wkład w zakresie działalności patriotyczno-historycznej i wsparcie Związku kontynuującego chlubny dorobek i tradycje Wojska Polskiego.

Przedstawiciel Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koła Ziemi Olkuskiej Jerzy Dubaj odczytuje w obecności Starosty Olkuskiego Bogumiła Sobczyka Uchwalę w sprawie uhonorowania wyróżnień

Przedstawiciele Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koła Ziemi Olkuskiej wraz ze Starostą Bogumiłem Sobczykiem


Drukuj